Mgr. Ing. Kateřina PLINTOVÁ

Radní města Orlová v letech 2018 – 2022. Aktuálně zastupitelka a členka komise pro školství, děti a mládež Místopředseda NEZ Orlová

***Kateřina je ředitelka ZŠ Mládí v Orlové – Lutyni. V komunální politice se věnuje již řadu let, od roku 2014 je zastupitelkou města Orlová a v r. 2018 byla zvolena členkou RM . Aktivně pracuje v komisi pro školství, děti a mládež , také je vedoucí pracovní skupiny pro matematickou gramotnost v projektu MAP ORP Orlová, který podporuje společné plánování a sdílení aktivit za účelem zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách, ale i u neformálních vzdělavatelů.