CHLUBNA – bude ještě v orlové nemocnice?

Uvažuji nad tím, jestli se nás zastánci optimalizace snaží jen oblbnout, nebo si nejsou vědomi rozdílů mezi nemocnicí a LDN.

Pojďme se podívat, jak je nemocnice definována:

Nemocnice (hovorově a slangově špitál, někdy lazaret) je lékařské zařízení určené k léčení lidí. Klasická nemocnice v rozvinutých zemích se skládá z několika částí – lůžková oddělení, specializované ambulance, paraklinická oddělení, technické zázemí a vedení (management). Lékařské zařízení, které poskytuje jen ambulantní péči (je tedy bez lůžkových částí) se označuje jako poliklinika.

Nemocniční medicína je lékařská specializace zabývající se péčí o akutně hospitalizované nemocné. Nemocniční lékař se primárně věnuje poskytování zdravotní péče pacientům hospitalizovaným v nemocnicích s vážným akutním onemocněním, komplikovanějším zdravotním problémem, nebo k provedení složitější operace. Nemocniční lékař koordinuje všechny aspekty péče o pacienta od jeho přijetí do nemocnice (včetně akutní diagnostiky na ambulancích ústavní pohotovostní služby), po jeho propuštění. (zdroj: Wikipedie).

Teď definice LDN (léčebny dlouhodobě nemocných):

Léčebna dlouhodobě nemocných (obvyklá zkratka LDN, lidově eldéenka) je v České republice léčebný ústav určený k ošetřování a doléčování pacientů, jejichž zdravotní stav již nutně nevyžaduje pobyt v nemocnici nebo u nichž není perspektiva zlepšení jejich zdravotního stavu. Zpravidla se jedná o lidi pokročilého věku, které není z různých důvodů možné ošetřovat v domácím prostředí.

Mnoho pacientů v těchto zařízeních po několika týdnech či měsících umírá. Kromě nemocnic se proto jedná o nejčastější místo úmrtí. Některé LDN jsou samostatné (státní i soukromé), jiné jsou součástí nemocnic. Některé LDN se svým charakterem do určité míry přibližují domovům důchodců, v jiných jsou převážně ležící pacienti neschopni jakékoliv sebeobsluhy. Průměrný věk pacientů v českých LDN činí téměř 80 let. V 90. letech 20. století byla délka pobytu LDN zpravidla omezena na tři měsíce, nyní již zde takové omezení není, avšak i tak většinou pobyt pacienta nebývá delší. (zdroj: Wikipedie).

Ještě pořád věříte prohlášením, že nemocnice bude v Orlové zachována, nic se neruší. Budete tam mít dvanáct akutních lůžek, kde bude pacient na pozorování (pár hodin) a pokud bude třeba odvezeme jej do Karviné nebo Havířova.

Může být LDN provozována bez internisty a jiných lékařů, kteří budou v Karviné a Havířově?

Kdo bude sloužit v ambulancích, když lékaři budou v nemocnici v Karviné a Havířově?

Nalijme si čistého vína, když nechám na budově nápis nemocnice, bude to pořád nemocnice?

Mgr. Miroslav Chlubna
starosta Města Orlová
15. února 2019

Info: podobně definují Nemocnici a LDN i jiné portály a státní orgány, ale na wikipedii to bylo dobře a jednoduše definováno.