CHLUBNA – Proslov k plánovanému zrušení orlovské nemocnice

Vážený pane Hejtmane, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení přítomní hosté,

jsem občanem města Orlová a jeho současným starostou. Dnes budete rozhodovat nejenom o osudu Orlovské části nemocnice Karviná, ale také o osudu mnoha lidí, pro které tato nemocnice pracuje.

Nemocnice je majetkem kraje, ale kdo je kraj? Jste to vy?

Ne. Kraj jsou lidé, v jejichž zájmu máte spravovat věci veřejné a tedy i tuto nemocnici.

Zatím jdete proti jejich zájmu a hájíte se, tu finanční náročností, tu nedostatkem personálu, tu jednáním pojišťoven.

Pokud budou o péči rozhodovat zdravotní pojišťovny, je něco špatně. V jejich zájmu není pacient, ale vyrovnané finance.

Je zde mnoho členů parlamentu České republiky. Jak můžete dopustit, že vy, jako zákonodárci, rozhodnete o navýšení platů ve zdravotnictví o deset procent, ale zdravotní pojišťovny pošlou jen část navýšení a tímto jednoduchým způsobem vlastně navyšují ztrátu nemocnic?

Finanční náročnost pro kraj?

Proč řešíte nemocnici, která podle výpočtu ekonoma z městské nemocnice Ostrava je v plusu necelých 6 milionů a do ztráty se dostává jen díky podivnému přepočtu na režii a správu? Vzorec přepočtu není nikde uveden. Naše nemocnice je ve ztrátě jen díky nějakému přesunu peněz, který není možné ověřit.

Proč kraj neřeší například předimenzované porodní oddělení v Karviné a Havířově? Nestojí to hodně peněz? Podle mého to není řešeno, protože obě města mají dobré politické krytí zde na kraji.

Nedostatečný personál?

V listopadu loňského roku nechyběl v Orlové ani jeden lékař, všechna místa byla obsazená. Tuto informaci mi sdělil pan ředitel 8. nebo 9. listopadu. Díky jednání zástupců kraje a pana ředitele odešlo od listopadu z této nemocnice osm lékařů (dle swot analýzy). Nechtěli být v nejistotě a také, podle jejich vyjádření, nechtějí být pod vedením pana ředitele.

Orlovští občané se nemají bát, bude pro ně zajištěna péče 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Když jsem požádal pana ředitele, ať mi napíše závazek, že to tak bude, i když budou chybět lékaři u lůžek v Karviné nebo Havířově, odmítl to. Proč?

Když se na toto stejné zeptali občané na jednání v Orlové, odpověděl, že za to ponesou odpovědnost primáři. Jednoduše si umyl ruce a problém přehrál na své budoucí podřízené.

Pan náměstek hejtmana MUDr. Gebauer tvrdí, že se nemocnice neruší. Nemocnice je instituce, kde jsou akutní lůžka, a ty v Orlové podle vašeho plánu nebudou, má tam být jen dvanáct pozorovacích lůžek. To nejsou lůžka akutní. Když budou mít občané problém, budou převezeni do Karviné nebo Havířova. Budu se opakovat. To, že na budově zůstane nápis nemocnice, neznamená, že je to nemocnice.

V koncepci počítáte s přesunem zdravotnického personálu do Karviné nebo Havířova. Kam šlo osm lékařů, kteří nemocnici opustili? Nešli ani do jedné z těchto nemocnic. Pořád doufáte, že ostatní do Karviné přejdou?

Mě, kdybych byl zaměstnancem nemocnice, by vadilo, že vrcholný manažer je člověk, který mé rozhodnutí, nepřejít tak, jak si přeje, nazývá vydíráním (dle swot analýzy).

Celá optimalizace je postavená na tom, že lidé udělají, co vy si přejete. Co budete dělat, když to nebude podle vašich not? Karviná nezíská lidi na internu, o kterou tu od počátku jde. Interna tak díky vašemu možnému rozhodnutí nebude ani v Orlové ani v Karviné. Bude potom možné vaše dnešní rozhodnutí vrátit?

Město Orlová není malé město, má necelých třicet tisíc obyvatel, spádová oblast nemocnice je 55 tisíc lidí.

Jak vysvětlíte lidem, že Karviná s podobnou spádovou oblastí má nemocnice dvě?

Prosím, než dnes budete hlasovat, zamyslete se, co vaše dnešní rozhodnutí může způsobit.

Mám také připomenout rozhodnutí zastupitelstva města, kdy pokud bude odhlasována varianta A, tedy přesun akutních lůžek mimo Orlovou, tak město Orlová má zájem o převod nemocnice s vybavením a personálem do svého majetku.

Děkuji Vám za pozornost a žádám Vás, abyste rozhodli v zájmu lidí, které zastupujete a rozhodnutí už dále neodkládali, protože v podmínkách, jaké jsou v nemocnici teď, se pracuje opravdu těžko.

„Mgr. Miroslav CHLUBNA“: https://miroslavchlubna.cz/
starosta Města Orlová
14. března 2018