Bylo by to k smíchu, kdyby…

…kdyby nešlo o vážné věci.

Tak jsme se dozvěděli, že nedáváme pracujícím možnost zúčastnit se jednání zastupitelstva města. Je docela zarážející, že to píší členové strany, která jediná měla své zástupce v radě města nepřetržitě od roku 1990 do roku 2018 a postavila čtyři porevoluční starosty města, kteří svou funkci vykonávali dvacet let. Nikdy na naše volání, ať jsou zastupitelstva odpoledne, neslyšeli a byli vždy největšími oponenty, včetně možnosti to vyzkoušet. Když nastoupila současná koalice, rozhodla, že vyzkouší odpolední zastupitelstva. V roce 2019 z šesti řádných a jednoho mimořádného bylo pět zastupitelstev odpoledne. Kýžený efekt zvýšení účasti občanů to nepřineslo. Tak jako dříve jsou tam jen ti, kteří tam chodili i v létech minulých nebo ti, kterých se dotýkal některý z bodů jednání. Jsme jediní, kteří měli tu odvahu to vyzkoušet. Sice se lidé zastupitelstev nezúčastňují, přesto naše rozhodnutí bylo správné. Bez toho bychom mohli pořád jen spekulovat o účasti lidí na zastupitelstvu.

Na žádost zastupitelů prakticky ze všech stran a hnutí v zastupitelstvu se vracíme k dopoledním zastupitelstvům v roce 2020. Prosincové zastupitelstvo bude ještě odpolední.

Chceme, aby se lidé o dění v městě zajímali, a proto bychom rádi v průběhu příštího roku zavedli on-line přenos zastupitelstva měs­ta.

Tak jsme přestali bojovat o nemocnici a už nás prý ani nezajímá. Je krásné to poslouchat od lidí, zastupitelů politického hnutí, kteří svým jednáním a hlasováním způsobili potíže krajských nemocnic na Karvinsku. Nic není tak, jak nám kraj, ale i naši zastupitelé referovali na zastupitelstvu.

Jen pár věcí pro připomenutí. Po první demonstraci v červnu 2018 přišla za mnou tehdejší paní místostarostka a děkovala, že jsme do nich neryli. Připomněl jsem jí, že měli také možnost vystoupit a říci svůj názor k dění. Reagovala, že nemohou mluvit, neboť by jim mohla být zrušena místní organizace. Na jednání zastupitelstva v 2019 (myslím si, že bylo červnové) tvrdila, že nic takového neřekla a málem se tam i rozbrečela, jak jí všichni křivdí a ubližují.
U rozhovoru v červnu 2018 s ní byli i jiní lidé a mohou její tehdejší slova potvrdit. Podobně se vyjadřovali i jiní členové tohoto hnutí.Tak stejně, jak nám tvrdil další člen tohoto hnutí na prosincovém zastupitelstvu, že nemá nic proti tomu, co nabízí kraj na plakátech a jestli to tak bude, tak optimalizaci podporuje. Jen pár dní na to, opět před svědky řekl, ať se nám podaří tu nemocnici na krajském zastupitelstvu zachránit, jinak to bude špatné.

To bylo.

Dnes nám píší, že bylo správné odvolat pana primáře Knybla. Vůbec jim nevadí, že byl odvolán, neboť řekl, že karvinské operační sály jsou pro ortopedii nevyhovující a byl to názor celého primariátu. Vůbec nechápou, že mají jednat a spravovat věci svěřené v zájmu lidí. Raději používají tzv. aroganci moci. Nevadí jim, že se jejich lidem z ANO za pomocí ODS a KDU-ČSL nejspíše podařilo decimovat dvě nemocnice. Jak to bude vypadat v té třetí? Prodlouží se čekací doby a doby na ošetření. Mohl bych pokračovat, jenže na tyto možné problémy jsme neustále upozorňovali, bohužel nás nikdo neposlouchal.

Jejich jednání je pořád z pozice síly. Pořád nepochopili, že dané sliby budou chtít lidé splnit. Vždyť eskalace současných problémů s ortopedií započala po říjnovém prohlášení krajského zdravotního rady, že se ortopedie může přestěhovat bez slíbených krajských investic.

Teď je důležité napsat, co děláme my. Jednáme na kraji a upozorňujeme, že pokud se bude situace nadále vyvíjet takto, může se stát, že skončí i traumatologická nonstop ambulance v Orlové. Dopravní obslužnost není taková, jak by měla pro Orlováky být a požadujeme její rozšíření. Kraj se brání finanční náročností a hledá levnější řešení. Také se rozjela petice na odvolání krajského zdravotního rady, kterou organizuje Petr Drozdík (člen Orlovské NEZ) a všechny koaliční strany s jejím textem souhlasí a podporují ji.

Je také důležité připomenout, že jako opoziční strany, jsme jednali na zastupitelstvu tvrdě, ale nikdy zákeřně.Nikdy jsme nepoužívali osobní útoky. Stačí se podívat na záznamy ze současných jednání zastupitelstva, kde jde v mnohém o osobní ataky vůči členům zastupitelstva.

Je nám vyčítáno odvolání paní zastupitelky z kontrolního výboru, ale i tam docházelo k osobním útokům, dokonce urážkám ostatních členů výboru, kdy někteří z nich chtěli ve výboru skončit, a tím by byl výbor zcela nefunkční. Mohli jsme nechat věcem volný průběh, ale vždy jsme podporovali, aby výbor mohl pracovat. Neodvolali jsme ji bez důvodů, řekli jsme je a chápu, že se jim nemusely líbit. Vzpomeňte si, jak odvolali v minulém volebním období pana Sliwku z finančního výboru bez udání důvodu jen proto, že měli sílu to odhlasovat. Pan Sliwka si dovolil oponovat, proto byl odvolán.

Je nám vyčítáno, že jsme nepodpořili koupi Kozího Becíru za cca deset milionů. Cena je prý skvělá a pro město výhodná atd. Kozí Becírek se nakonec prodal za cca sedm milionů. Jak tedy vyjednali cenu, když byla nakonec o tolik nižší.

Je nám dáváno najevo, že si máme věci prohlasovat sami, když máme tu koalici.

Tak proč je nám vyčítána nekoupě Kozího Becirku, neprodej bývalé zvláštní školy, nepřestěhování K-Centra do Poruby apod. Když se to rozhodovalo v době, kdy vládla jejich koalice a mohli si to prohlasovat sami. Jenže jejich koalice zřejmě fungovala v mnohém tak, že aby s nimi jejich zastupitelé hlasovali, tak jim dávali prebendy třeba ředitelský post v Sociálních službách města Orlová atd.

Naše koalice funguje, občas máme na některé věci jiný pohled, ale v těch zásadních věcech táhneme za jeden provaz a hlavně si neokopáváme kotníky.

Mgr. Miroslav Chlubna
zastupitel Města Orlová
17. listopadu 2019