CHLUBNA – jednání s hejtmanem o budoucnosti orlovské nemocnice

Ve čtvrtek 10. ledna 2019 jsem byl pozván k panu hejtmanovi Ivo Vondrákovi. Jednali jsme o naší orlovské nemocnici.

Jednání bylo věcné, korektní. Pan hejtman mi sdělil postoj kraje, kde nemocnice na Karvinsku jsou pro něj, tedy pro kraj, obrovský problém, který se musí řešit. Jednoduše na malém prostoru je hodně nemocnic. Proto přistoupili k optimalizaci. Ptal se mě, jestli chceme převzít nemocnici pod město. Odpověděl jsem tak, jak jsem se vyjádřil v poslední době několikrát. Převzetí nemocnice městem Orlová je krajní řešení situace s nemocnicí v Orlové. Než přijít o nemocnici, tak si ji raději převedeme do svého majetku. Není to jen proto, abychom zajistili našim občanům potřebnou péči, ale také bychom tím zachránili interní oddělení pro oblast Karvinska a ortopedii pro region Karvinska a částečně Ostravska. Kraj svým rozhodnutím o optimalizaci může omezit dostupnost zdravotní péče v těchto oborech pro své občany. Kupříkladu, naše ortopedie patří mezi deset nejvýkonnějších v Česku a dovolí si dělat i náročné operace, na které si jiná ortopedická oddělení v jiných nemocnicích netroufnou, ať už z jakýchkoliv důvodů. Přestěhováním ortopedie se může snížit počet výkonů až o polovinu. Co by to znamenalo? Prodloužení čekacích lhůt na operaci, někteří lékaři by pravděpodobně odešli pryč, hlavně pan primář Knybel, tak je možné, že komplikovanější operace nebude mít odvahu nikdo dělat apod.

Pan hejtman chtěl znát můj názor na vyřešení situace. Sdělil jsem mu řešení, které nabízí lékaři a sestry z nemocnice. Jednooborová nemocnice. Nechme v Orlové ortopedii a pro ni důležitá oddělení, což jsou interna a lůžková rehabilitace. Chirurgie bude jednodenní. NIP a DIOP chce v Orlové kraj.

Následně se pan hejtman zeptal, jestli jsme jako město ochotni poskytnou peníze na vykrytí ztráty orlovské části nemocnice. Zmínil částku 20 milionů. Tuto sumu postřehl v mediích. Oponoval jsem mu, že tolik by byl předpokládaný doplatek na nemocnici, kdyby byla městská. Potvrdil jsem mu, že jako město jsme ochotni uvažovat o dotování provozu nemocnice (o možné dotaci by však muselo rozhodnout zastupitelstvo města), ale musí být nezpochybnitelné, že budeme doplácet jen na Orlovou. Zmínil jsem čísla z primářských porad, kdy byl docela velký rozdíl v provozních nákladech za roky 2016 a 2017. Sdělil mi, že mám špatná čísla. Také mi sdělil, že chce nemocnice rozdělit, že by měl být jmenován nový ředitel pro nemocnici Havířov a v Karviné a Orlové zůstane stávající pan ředitel. Sám mluvil o možné dotaci od města Orlová ve výši 5 až 10 milionů, což jsem potvrdil, jen jsem řekl, že nejsme Havířov, který provoz své nemocnice dotuje 7 miliony.

Vrátili jsme se k provozům naší nemocnice, tam jsem ho požádal, aby se diskuze vrátila na počátek a aby se řešily nemocnice na Karvinsku jako celek, tedy včetně městských a soukromých za součinnosti zdravotních pojišťoven, zaměstnanců a dotčených samospráv. Příklad je neřešení porodních oddělení v Karviné a Havířově.

Zopakoval jsem mu nabídku jednooborové nemocnice. Podobně fungují malé nemocnice na západ od našich hranic a tady by byla dominantní ortopedie, která bezpodmínečně potřebuje internu a lůžkovou rehabilitaci. Pan hejtman řekl, že s internou bude problém, že ji potřebují v Karviné. Tady jsme se neshodli, ale bylo mi přislíbeno, že se na krajském zastupitelstvu bude hlasovat v alternativách, a ta od našich zdravotníků by tam měla být. Tedy zastupitelé kraje budou mít na výběr z několika variant. Následně jsem ho informoval, co se nyní děje v nemocnici, že situace začíná být vyhrocenější, že to začíná být osobní a nemusí to skončit dobře. Slíbil promluvit s panem ředitelem a situace by se měla uklidnit.

Informoval jsem ho, že jsme poslali na kraj seznam projektů, ve kterých nám mohou pomoci.

Rozloučili jsme se.

V pátek jsem měl několik telefonátů od zaměstnanců nemocnice. Pan ředitel nemocnice jim řekl, že jsme je jako město, tedy já, hodili přes palubu, že souhlasíme s převodem interny do Karviné. Ihned jsem volal na kraj a žádal nápravu. Byla přislíbena. Nevím, co svým jednáním pan ředitel sleduje, ale zaměstnanci chystají další protestní akce a hlavně uvažují o podání hromadné výpovědi.

Zajímavé bylo vyjádření pana senátora Sušila, který vstoupil do řešení krize kolem nemocnic a naši snahu podporuje, možná by podání hromadné výpovědi ze strany zaměstnanců orlovské nemocnice ukázalo panu řediteli, že silou nic nedokáže.

Je také možné, že kdyby došlo na hromadnou výpověď zaměstnanců a důvodem by byla neschopnost konstruktivní komunikace s vedením nemocnice, tak by se vedení kraje mohlo zabývat otázkou, zda jsou lidé ve vedení orlovské nemocnice na správném místě? To už je ovšem pouze moje domněnka.

Mgr. Miroslav Chlubna
starosta Města Orlová
13. ledna 2019