Miroslav Chlubna – proslov k pietnímu aktu

Vážení přítomní hosté,

setkali jsme se zde v Orlové u památníku vybudovanému k desetiletému výročí Sedmidenní války o Těšínsko. Není náhodu, že je tento památník vybudován na našem hřbitově. Orlová a její občané hráli důležitou roli v této válce. Patříme k nejstarším městům na Těšínsku a již před první světovou válkou jsme byli jedním z nejvýznamnějších středisek českého národního života v jazykově národnostně smíšeném regionu.

Není proto překvapením, za co bojovala většina obyvatel města a kde vznikl domobranecký prapor druhosledových jednotek, tvořený členy sokola a dobrovolníky z Orlové a okolí, bez kterých by nebyl postup prvosledových jednotek tak účinný.

Jsme zde u příležitosti stého výročí války o Těšínsko. Je to jeden z mezníků našeho státu, který nebývá moc připomínán, není brán jako stěžejní událost naší země.

Přesto je to jeden ze základních kamenů budování našeho státu a význam této události je nadčasový.

Vymezení hranic státu bylo nezbytné pro jeho budoucí fungovaní, a to jak směrem k vlastním občanům, tak směrem k sousedním zemím. Nutné bylo bránit naše doly, hutě, železnici. To byl hlavní důvod, proč toto území požadovalo Polsko.

Díky této události, zůstalo toto historické území, které patřilo k zemím koruny české, součástí nově rodícího se Československa, následně České republiky.

Je nutné a nezbytné si takovou událost připomínat a být hrdý na to, co se povedlo našim předkům, za co neváhali položit své životy a mít je za to v hluboké úctě.

Chybou je, že se o tomto historickém aktu málo ví, a je naším úkolem události roku 1919 dostat do povědomí lidí.

Dnes si připomínáme muže, vojáky, legionáře, dobrovolníky, kteří neváhali riskovat a položit své životy v této válce. Bez jejich nejvyšší oběti by se možná na tomto území nemluvilo česky.

Uplynulo sto let od Sedmidenní války o Těšínsko a všichni jsme tady, abychom si tuto památnou událost připomněli, nikdy na ni, na její účastníky, oběti nezapomněli a nesli dál odkaz našich předků, kdy díky jejich rozhodnutí, jejich odvaze, je toto území součástí ČESKA a nám zbývá jediný úkol – nepřipustit, aby se podobné události opakovaly.

Chybí říci jediné, DĚKUJEME VÁM a NEZAPOMENEME.