DROZDÍK – optimalizace orlovské nemocnice

Nedávno jsem na svém Facebooku zveřejnil komentář Ing. Stanislava Saksy, který jak možná víte, dříve působil jako ekonom v orlovské nemocnici. Týkal se aktuální angažovanosti senátora MUDr. Radka Sušila, který se patrně probudil z „kómatu“ a vehementně se snaží nabízet pomoc řešit problémy občanům, které se dotkla optimalizace zdravotní péče a tím i zrušení naší orlovské nemocnice.

Mám-li být upřímný – nevěřím mu. Nevěřím, že „najednou“ našel způsob jak lidem pomoci. Kde byl, když lidé na Kraji kuli pikle? Kde byl, když zdravotníci demonstrovali? Kdyby chtěl něco udělat, tak už to dávno udělal, ale blíží se volby … tak je třeba něco dělat. Před rokem sliboval pomoc s řešením kauzy kolem orlovské ZUŠ – zůstaly jen sliby.

Ale vraťme se k článku Stanislava Saksy, který docela věrně analyzuje stávající situaci optimalizované zdravotní péče a dává v otevřeném dopise senátoru MUDr. Sušilovi námět pro variantu možného řešení.

Považuji však za žádoucí upozornit na další aktuální fakta, která zdravotní péči pro občany Orlové a okolí nezlepšují, ale nadále minimalizuji.. Je také nad míru jasné, že „vzkřísit“ interní a ortopedické oddělení za stávající situace v Orlové již patrně nepůjde. Už jen z toho důvodu, že jak lékaři, tak zdravotní sestry nejsou figurky se kterými lze posunovat tak, jak by se to líbilo a jak by to mohlo být nyní prospěšné.

S velikou „pompéznosti“ se k 1. lednu t.r. otevřela údajně nová gastoenterologická ambulance, která bude fungovat jako součást Beskydského gastrocentra ve Frýdku-Místku v budově NsP Orlová. Všichni však víme, že v rámci NsP Orlová pracoval erudovaný lékař, který poskytoval beze zbytku potřebné služby pacientům. Nejen to, v rámci Orlové působil a působí i nadále další erudovaný soukromý gastroenterolog. V Karviné pak máme další dvě „ambulance se stejným zaměřením.

Orlovský lékař však podal výpověď poté, co byla přesunuta nová přístrojová technika do NsP Karviná – Ráj.

Nevzniklo však žádné „vakuum“, jelikož jak je uvedeno výše – gastroenterologie patřila k dobře saturovaným specializacím v rámci spádové oblasti. Takže otevření jakože „nové“ ambulance je spíše přidrzlá snaha působit, že se vlastně koná jakési dobro. Ve skutečnosti jde pouze o šedou clonu, která má nabudit dojem, že po uzavření lůžkové části se v Orlové přece jen pro její občany něco děje. Nebo jde o „ekonomický“ efekt pro NsP ve Frýdku-Místku? Že by klasické „anoistické“ PR? Jak si to vysvětlit?!

Hluboce však mrzí, že slíbený servis lékařské služby 7/24 není zajištěn a tedy nefunguje. Ostatně jako další sliby, které jsem při předávání Petice za odvolání krajského náměstka MUDr. Martina Gebauera na krajském zastupitelstvu v prosinci na zřetel připomínal. Nikdo, opakuji NIKDO v sále ze zastupitelů k tomu nešpitl ani slovo, kromě hejtmana, který nervózně hlídal časový limit mé řeči. Ne nadarmo platí pořekadlo – mlčení znamená souhlas. Mimochodem, sběr podpisů na petici pokračuje i nadále. Nyní však už jen v elektronické podobě.

Ve výpovědní lhůtě je aktuálně lékař z chirurgické ambulance NsP, dále 2 sestry z chirurgické ambulance, 1 sestra z ortopedické ambulance a chybí rovněž sestra na urologické ambulanci.

Z toho vyplývá, že za dva měsíce z důvodů nedostatku personálu mohou být uzavřeny ambulance všech chirurgických oborů.. Nikdo se však touto situací nezabývá. Kdo pak za tuto katastrofální situaci bude pak zodpovědný?

To, že příštím rokem vzniknou další ambulance je jen další „zástěrka“ neboť o endokrinologické pacienty – a není jich mnoho – se 2 atestovaný internista v Orlové postaral, výjimečně jej odeslal na ambulanci do Havířova. Všem to vyhovovalo. A plicní ambulance – i tato tu před časem v Orlové byla než jej vedení přesunulo do Karviné – Ráj.

Tak nemluvme stále o „optimalizací“, ale o soustavné likvidací zdravotních služeb v Orlové!

Když nám říkali – když chcete nemocnici v Orlové tak si ji vezměte do své správy. To však z ekonomického aspektu možné není, a tak budeme třeba čekat, že po krajských volbách najde nové vedení větší pochopení pro oprávněné požadavky občanů města a okolí týkající se zdraví v tomto regionu.

Závěrem ještě připomenu, že petice je stále aktivní. Sdílejte ji, sbíráme další podpisy a to až do 5. března, kdy se koná krajské zastupitelstvo.

DROZDÍK Petr