Parkování na V. etapě u nemocnice v Orlové

V nedávné době jsem byl vyzván, abych se vyjádřil k parkování na V. etapě a u nemocnice.

Asi před třemi léty dostal Hasičský záchranný sbor nové auto. Pro zajištění průjezdnosti ulic hlavně na V. etapě se vytýčily zóny, kde se nově nemohlo parkovat, když do té doby se tam parkování tolerovalo. V loňském roce a počátkem letošního došlo k podobné situaci. Hasiči dostali jiné auto a opět jsme byli požádáni o zajištění průjezdnosti ulic. K tomuto nás vyzvala také městská společnost SMO, že má problém zajet k popelnicím při jejich vyprazdňování Kuka vozem. Opět se tedy vytyčovaly zóny, kde není možné parkovat tak, aby byl zajištěn průjezd vozidel IZS (integrovaný záchranný systém) a svozu odpadů. Tentokrát se vytyčovalo nejenom na V. etapě, ale i v jiných lokalitách, kde jsou dlouhodobě problémy s parkujícími vozy.

Nově do toho zasáhla i společnost LIDL, která do rekonstrukce a dostavby své provozovny nechávala přes noc parkovat lidi zdarma na parkovišti za závorami, které byly zvednuté. To již nedělá a ještě zpoplatnili každou další hodinu nad dvě zdarma stokorunou.

Zde nastal problém ve volebním období 2006 – 2010, kdy nemocnice, která je ve vlastnictví kraje a město Orlová, prodali pozemky developerovi. Ten přislíbil vystavět stejný počet parkovacích míst pro občany u nemocnice. V té době pan ředitel nemocnice sliboval vystavění parkovacích míst pro zaměstnance v areálu nemocnice. Slib nedodržel a nechal vyhradit pro zaměstnance menší z nových parkovišť. Na dotaz z města odpověděl, že už rozdal parkovací karty a že něco stálo i vybudovaní závorového systému a přeci jim ty karty nemůže vzít, jak by vypadal. Město nežádalo dodržení veřejného příslibu, který byl pronesen na zastupitelstvu města Orlová.

Ve volebním období 2010 – 2014 jsme několikrát žádali splnění veřejného příslibu. Vedení města nechtělo jít do sporu s vedením nemocnice.

Rada města stále hledá řešení, jak pomoci občanům v panelové zástavbě s parkováním, ale situace není jednoduchá. Mnoho zvažovaných míst pro stavbu parkovacích ploch je nevhodných, ať již díky zasíťování, či nemožností vyřešit vjezd vozidel. Nabízí se řešení jít s parkovací plochou pod zem, nebo nad zem, ale i to má svá úskalí a to hlavně v ceně díla. Dovolím si zde připomenout, že město Orlová v minulosti chtělo vystavět parkovací objekt, ale ten odmítli samotní obyvatelé V. etapy.

Mgr. Miroslav Chlubna
zastupitel Města Orlová
05.05.2019